Transporter i Strömsund

Vi arbetar på ett brett plan

Det innebär att vi kan erbjuda många typer av tjänster.


Med våra entreprenadmaskiner erbjuder vi: 

- lastning
- transport
- snöröjning

- planering

- grävning

- jordförflyttning

På transportsidan kan vi transportera:
- grus
- asfalt
- berg
- maskiner


Vi utför även:
- miljötransporter
- biobränsletransporter

Inom vår avdelning för miljötransporter erbjuder vi totallösning för kunden, innebärande hämtning, transport, sortering samt insamling av återvinningsmaterial.


Med kranbilarna lyfter vi både tungt och högt.
Även trädfällning och personkorg upp till 23 meters höjd.

Containers och flak att hyra
Vi har containers och flak för uthyrning i diverse storlekar.
Kontakta oss!

Dags för avloppsrensning?
Vi erbjuder slamsugning, avloppsrensning, högtrycksspolning samt rörinspektion för att åtgärda alla typer av avloppsbesvär. Högtrycksspolning med varmt vatten är en skonsam teknik
och avlägsnar olika typer av avlagringar, eventuella stopp och hinder
som orsakar att avloppen inte fungerar optimalt.

Våra medarbetare:

 • Bo Ottosson
 • Johanna Ottosson
 • Sebastian Sundkvist
 • Fredrik Ottosson
 • Nicklas Johannesson
 • Peter Melander
 • Tomas Jönsson
 • Mikael Modin
 • Björn Rova
 • Per-Anders Hästner
 • Tommy Bjurström
 • William Strömstedt
Maskinparken
ISO-certifieringar Bo Ottossons Åkeri AB

Bo Ottossons Åkeri AB - delägare i reaxcer

reaxcer